ศูนย์ข้อมูล COVID-19 กรมแพทย์ทหารเรือ

ประจำวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 1800

คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน​จาก ศบค.

Protocal Quarantine
ทุกประเภทเพื่อการใช้ประโยชน์

มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 และแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อของกำลังพลหน่วยเรือ ที่ กองทัพเรือกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับคัดกรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) จากศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทห...

Read More

พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานชมรมกอล์ฟเพื่อน ๕๐ และคณะ มอบเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดีโอ เพื่อผู้ป่วย COVID-19 ให้กับ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานชมรมกอล์...

Read More

คลิปน่ารู้สู้ COVID-19

Play Video