admin

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิาหาคม 2564 กลุ่มศิษย์เก่าช่างกลสยาม Reunion มอบชุด PPE จำนวน 200 ชุด และ ถุงขยะ จำนวน 100 กิโลกรัม สำหรับใช้ในทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับ กรมแพทย์ทหารเรือ โดย น.อ.หญิง ภัทรพร มัทวานุกูล เป็นผู้แทนรับมอบ

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.64 น.อ.สมพร ระวิงทอง รอง ผอ.(ฝ่ายบริหาร) รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นผู้แทน ผอ.รพ.ฯ มอบเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้กับผู้แทนชุมชนสองร้อยห้อง และชุมชนแซ่ซิ้ม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนใช้ทำความสะอาดมือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.64 น.ท.หญิง อนุธิดา วราวุฒิ หน.สร้างเสริมสุขภาพ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบอาหารกล่อง จำนวน 70 กล่อง จากบริษัท รักษ์กีฬา 268 ช๊อป จำกัด (สัตหีบ) เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานคลินิกวัคซีน Covid-19 ณ สโมสร รพ.ฯ

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.64 น.อ.หญิง อารมย์ แก้วบุญชู หน.กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบพัดลมจำนวน 73 ตัว และน้ำดื่มบรรจุขวด 600 ml จำนวน 480 ขวด จากชมรมมิตรสัมพันธ์ 50 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วย Covid-19 ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ

๘ ก.ค.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับบริจาค พัดลม อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จากคณะ วทร.42

“ฟ้าทะลายโจร” ทานอย่างเหมาะสม เสริมภูมิคุ้มกันพิษโควิด

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชา …

“ฟ้าทะลายโจร” ทานอย่างเหมาะสม เสริมภูมิคุ้มกันพิษโควิด Read More »

เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบอาหารกล่อง น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และชุด PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

เมื่อ 19 พ.ค.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบชุด PE gown จำนวน 3,000 ชุด มูลค่า 60,000 บาทจากบริษัท ถาวรภูรีวิศวโยธา จำกัด และบริษัท เอเชีย อินเตอร์เทค กรุ๊ป โดยคุณเดชา ลิ้มถาวรวงค์ และภริยา ณ ห้องโถงอาคารอำนวยการ

เมื่อ 18 พ.ค.64 นาวาเอกหญิง ปิติยา ปิยะนุช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ รับมอบตู้เย็นแช่ยาควบคุมอุณหภูมิ ความจุ 340 L จำนวน 1 ตู้ , เครื่อง Syringe Pump จำนวน 1 เครื่อง , เครื่อง Infusion Pump จำนวน 1 เครื่อง และเงินบริจาค จำนวน 15,000 บาท จากมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยามและคณะ เป็นผู้มอบ ณ ศูนย์รับบริจาค อาคารผู้ป่วยนอก รพ.