พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับคัดกรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) จากศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับคัดกรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) จากศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มอบให้แก่กองทัพเรือเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ที่กำลังระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และพลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับและร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564สำหรับนวัตกรรมที่ได้ผลิตและส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าในครั้งนี้ มีจำนวน 6 นวัตกรรมได้แก่ 1) เครื่องช่วยหายใจแบบฉุกเฉินขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง2) เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซน จำนวน 1 เครื่อง 3) ระบบคัดกรองบุคคลด้วยAI จำนวน 1 ชิ้น4) ตู้ตรวจเชื้อ (Swab Test) ความดันบวก (Positive Pressure) จำนวน 1 ตู้5) ตู้ตรวจเชื้อ (Swab Test) ความดันลบ (Negative Pressure) จำนวน 1 ตู้6) ชุดหมวกป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ (PAPRs) จำนวน 5 ชิ้น

Leave a Comment