๑ ก.ค.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบพัดลม หม้อต้มน้ำขนาดใหญ่ และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคัพ จากคณะ วทร.๔๒

Leave a Comment