กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 100 กล่อง จาก บริษัท ดีไซนด์ คิท จำกัด และ บริษัท โฟร์โนล็อค จำกัด

กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 100 กล่อง จาก บริษัท ดีไซนด์ คิท จำกัด และ บริษัท โฟร์โนล็อค จำกัด โดยมี นาวาโทหญิง ภัทรพร มัทวานุกูล หัวหน้าสำนักงานเลขานุการกรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563

Leave a Comment