พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบของจาก คณะผู้แทนโครงการ วบส.๕ ช่วยหมอ (หลักสูตรวิทยาการจัดการ สำหรับนักบริหารระดับสูง นิด้า)

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบหน้ากากอนามัย (Surgical mask) จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น หน้ากากอนามัย SAN950 จำนวน ๔๐๐ ชิ้น แอลกอฮอล์ 75% ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๒๐ ขวด พลาสติกรัดด้านหลังหน้ากากอนามัย จำนวน ๕๐๐ ชิ้น จาก คณะผู้แทนโครงการ วบส.๕ ช่วยหมอ (หลักสูตรวิทยาการจัดการ สำหรับนักบริหารระดับสูง นิด้า) ให้แก่ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อสนับสนุนการกักกันโรคและรักษาพยาบาล ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

Leave a Comment