พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ เป็นผู้รับมอบ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ(ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์นีเวีย ลิควิด แฮนด์ ซานิไทซ์เซอร์

บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ(ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์นีเวีย ลิควิด แฮนด์ ซานิไทซ์เซอร์ จำนวน ๗๕๐ ลิตร ให้กับกรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อใช้ในภารกิจสู้ภัย COVID-19 โดยมี พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

Leave a Comment