นาวาโทหญิง ภัทรพร มัทวานุกูล หัวหน้าสำนักงานเลขานุการกรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนรับมอบ Face Shield จำนวน ๕๐๐ ชิ้น จากทีมน้ำจิตต์ น้ำใจ

ทีมน้ำจิตต์ น้ำใจ ได้มอบ Face Shield จำนวน ๕๐๐ ชิ้น แว่นตา จำนวน ๒๐ อัน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี นาวาโทหญิง ภัทรพร มัทวานุกูล หัวหน้าสำนักงานเลขานุการกรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2563

Leave a Comment