พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบ เครื่อง ISOLATOR CHAMBER ชนิดแคปซูล ปรับความดันเป็นลบได้ จำนวน ๑ เครื่อง จาก คุณโชคชัย เลิศเธียรดำรง และครอบครัว

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง พรพิมล รัตนาวิวัฒน์พงศ์ หัวหน้าเวชศาสตร์ใต้น้ำ กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมรับมอบ เครื่อง ISOLATOR CHAMBER ชนิดแคปซูล ปรับความดันเป็นลบได้ ยี่ห้อ Red Leaf รุ่น NP-320 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ รวมมูลค่า 377,175 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) จาก คุณโชคชัย เลิศเธียรดำรง และครอบครัว เพื่อนำไปใช้ในทางการแพทย์ควบคุมความดันลบ สำหรับผู้ป่วยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องปิ่นเพชร สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

Leave a Comment