นาวาโทหญิง ภัทรพร มัทวานุกูล หัวหน้าสำนักงานเลขานุการกรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนรับมอบ Face Shield จำนวน ๑๐๐ ชิ้น ชุดกาวน์ จำนวน ๔๐ ชิ้น จากเพจ น้ำจิตต์ น้ำใจ

เพจ น้ำจิตต์ น้ำใจ ได้มอบ Face Shield จำนวน ๑๐๐ ชิ้น ชุดกาวน์ จำนวน ๔๐ ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี นาวาโทหญิง ภัทรพร มัทวานุกูล หัวหน้าสำนักงานเลขานุการกรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

Leave a Comment