พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานชมรมกอล์ฟเพื่อน ๕๐ และคณะ มอบเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดีโอ เพื่อผู้ป่วย COVID-19 ให้กับ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานชมรมกอล์ฟเพื่อน ๕๐ และคณะ มอบเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดีโอ เพื่อผู้ป่วย COVID-19 ให้กับ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. โดยมี พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ (๑) เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ

Leave a Comment