ข้อปฏิบัติตามกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19

สีแดงเข้ม (ผู้ป่วยติดเชื้อ)

สีแดง (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง)

สีส้ม (ความเสี่ยงต่ำ)

สีเขียว (ไม่เสี่ยง)