ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

“ขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ที่สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ในการรับสถานการณ์ COVID-19 แก่ กรมแพทย์ทหารเรือ”

“ขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ที่สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ในการ …

“ขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ที่สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ในการรับสถานการณ์ COVID-19 แก่ กรมแพทย์ทหารเรือ” Read More »

กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) จำนวน ๙๖ ชิ้น แอลกอฮอร์ จำนวน ๒๐ ลิตร และ ข้าวกล่อง จำนวน ๕๕ กล่อง จากศิษย์เก่าช่างกลสยาม Reunion เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) …

กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) จำนวน ๙๖ ชิ้น แอลกอฮอร์ จำนวน ๒๐ ลิตร และ ข้าวกล่อง จำนวน ๕๕ กล่อง จากศิษย์เก่าช่างกลสยาม Reunion เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ Read More »

กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) จำนวน ๑๕๖ ชิ้น จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) …

กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) จำนวน ๑๕๖ ชิ้น จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ Read More »

30 มี.ค.63 พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อต้านภัย COVID-19

30 มี.ค.63 พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหา …

30 มี.ค.63 พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อต้านภัย COVID-19 Read More »

ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวสัตหีบที่เข้าใจและให้ความร่วมมือ แสดงออกให้เห็นว่าชาวสัตหีบ เต็มเปี่ยมไปด้วยสำนึกแก่ประเทศชาติในยามที่ชาติต้องการความร่วมมือ

ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวสัตหีบที่เข้าใจและให้ความร่วมม …

ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวสัตหีบที่เข้าใจและให้ความร่วมมือ แสดงออกให้เห็นว่าชาวสัตหีบ เต็มเปี่ยมไปด้วยสำนึกแก่ประเทศชาติในยามที่ชาติต้องการความร่วมมือ Read More »

จิตอาสาและนักเรียนพยาบาล ชั้นปีที่1 วิทยาลัยพยาบาล ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ บรรจุ Mask ผ้าสำหรับ กองส่งกำลังสายแพทย์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

จิตอาสาและนักเรียนพยาบาล ชั้นปีที่1 วิทยาลัยพยาบาล ศูนย …

จิตอาสาและนักเรียนพยาบาล ชั้นปีที่1 วิทยาลัยพยาบาล ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ บรรจุ Mask ผ้าสำหรับ กองส่งกำลังสายแพทย์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ Read More »

นาวาโท ชญาศักดิ์ พิศวง ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง บรรยายความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ใหักับข้าราชการสังกัด กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.

นาวาโท ชญาศักดิ์ พิศวง ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับ …

นาวาโท ชญาศักดิ์ พิศวง ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง บรรยายความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ใหักับข้าราชการสังกัด กรม รฝ.๑ สอ.รฝ. Read More »

นาวาโท ชญาศักดิ์ พิศวง ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง บรรยายความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหักับกำลังพล กรม สอ.๒ สอ.รฝ.

นาวาโท ชญาศักดิ์ พิศวง ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับ …

นาวาโท ชญาศักดิ์ พิศวง ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง บรรยายความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหักับกำลังพล กรม สอ.๒ สอ.รฝ. Read More »

เมื่อ 12 มี.ค.63 เวลา 0830 จนท.พยาบาล พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการคัดกรอง COVID-19 กำลังพลฝึกเตรียมภาคใต้ ประจำปีงป.63 ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี กำลังพลประมาณ 120 นาย ผลการดำเนินการเรียบร้อย ปกติครับ

เมื่อ 12 มี.ค.63 เวลา 0830 จนท.พยาบาล พัน.พ.กรม สน.พล.น …

เมื่อ 12 มี.ค.63 เวลา 0830 จนท.พยาบาล พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการคัดกรอง COVID-19 กำลังพลฝึกเตรียมภาคใต้ ประจำปีงป.63 ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี กำลังพลประมาณ 120 นาย ผลการดำเนินการเรียบร้อย ปกติครับ Read More »