คู่มือสำหรับทหารที่ไปช่วยคัดกรอง โรค COViD19 ที่สนามบินต่างๆและด่านระหว่างประเทศ